Att bära eller icke bära mask, är en het debatt i många länder och grupper. Sverige har val den lättare lättare vägen och sagt att det är frivilligt. Medan andra länder har valt att sätta det som tvång i butiker och på bussar och tåg. Medan t.ex. Spanien har sagt att man måste bära mask så fort man lämnar sitt boende.

Men vad är egentligen rätt? Om man jämför Sverige med Spanien så talar det mesta för Sverige, inte minst när det kommer till det förvrängda dödsantalet (se tidigare artikel). Men är det egentligen så enkelt?

Skyddar masken verkligen dig och andra?

Det är många faktorer som spelar in här, t.ex. har du rätt mask, eller bär du den på rätt sätt.

Många bär en tyg mask, och om du är en av dessa, och samtidigt rädd arr du skall bli ”smittad” i så fall är du en av dessa som skulle kunna gå utan mask, eftersom en tyg mask inte hjälper emot något. Sedan finns det mask som hjälper mot damm, också dessa är helt meningslösa att bära om du nu tror att du måste skydda dig emot detta så kallad livsfarliga virus som hittills har dödat 0,0001% av jordens befolkning.

Så skall man bära mask?

Hörde en person en gång säga. ”man kan inte dö av influensa eller et virus om man inte redan är sjuk”.

Så om man är en person med ett svagare immunförsvar, eller redan har någon sjukdom som kan ge en försvårad effekt i samband med ”Covid19” eller vilken annan influensa så kan det vara bra att bära mask. Men för oss andra… NEJ. Bär du mask en längre tid så är risken bara större att du får problem på grund av detta. Det är medicinskt bevisat att bära mäsk en längre tid är direkt farligt för din hälsa.

En annan sak som också är viktigt, för att bygga upp ditt immun försvar så måste du också andas in bakterier som finns omkring oss, en läkare uttryckte detta på ett fint sätt, ”för att bygga upp ditt immun försvar så måste du andas in lite ”skit” då och då”.

Tilläggas skall göras, att jag inte är helt emot att bära mask, och jag har inga problem att bära mask i stängda utrymmen där avstånd inte kan garanteras, t.ex. livsmedel butiker. Men detta är inte för min egen skull, eftersom jag inte tror på det. Utan mer av respekt för de människor som är rädda.