Vi gör en liten sammanfattning och ställer oss frågan …
Vad fan är det som händer egentligen???

Tillägg:
20:47 – Michael Oddane säger fel … ska vara VACCIN …inte virus.
26:03 – ”Alla kommer att dö” … har ingen från dessa organisationer sagt, om än ganska nära 😉
26:38 – Man har nu stoppat detta varsel, men poängen kvarstår dock, då detta verkligen hängde i luften länge.
Det har som sagt varit på tal länge … så poängen kvarstår, men rätt ska vara rätt.