Vi tittar på vad som sägs och skrivs i Gammel Media !

  • 9 Döda efter Vaccinering
  • Covid Pass
  • PACE Resolution 2361