Vi kollar på om statistiken för att backa upp detta finns … vad tror du?