Upp till idag så har 2,24 miljoner ”dött av Coronaviruset”.
Vi har diskuterat detta innan, och det finns flertal bevis på att denna siffra INTE stämmer.

Vi vet att många har fått Corona som dödsorsaken utan egentligen ha dött av detta så kallat livsfarliga virus. Men finns det någon siffra som faktiskt ger oss ett rätt antal på dödsorsaken av de som har dött?

CDC i USA visar något annat i deras senaste statistik

CDC (Centers for Disease Control and Prevention) som är USA:s nationella folkhälsomyndighet, har nu presenterat statistik som täcker perioden 1 februari till den 1 januari.

Föga förvånad så stämmer inte denna lista överens med de de uppgifter som vi har fått tidigare. CDC säger nu, att det är ”bara” 6% av de dödsantal som visat som Corona död. Alltså 94% har dött MED Corona eller i många fall AV NÅGOT HELT ANNAT.

Dessa är några av dödsorsakerna som CDC listat, och som tidigare varit Corona död.

  • 88000 influensa och lunginflammation
  • 17000 Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna
  • 26000 Andningssvårigheter hos vuxna
  • 97000 blod och hjärtsjukdomar, Av dessa så var det 22,000 som dog av hjärtinfarkt, och Coronaviruset var upptäck först efter döden.

Av dessa så var 131,000 förväntade att dö inom 90 dagar med eller utan Corona, men vid dödstillfället så hade de viruset.
11,000 låg på intensiv-våden, med redan livshotande sjukdomar.

Med andra ord, friska människor dör inte av Corona!

Så varför skriver då sjukhusen Corona på döds attesten?

Dels för att de har blivit tillsagda att om någon dör och har Corona så skall det skrivas Corona, även om den egentliga dödsorsaken är något annat.

Sedan finns det en annan faktor i USA. Många sjukhus i USA är privatägda, och som alltid med företag som inte är statligt ägda, måste det finnas vinst för att överleva.

Sjukhusen får 20% rabatt på medicin som har används, om diagnosen är Corona. Så med andra ord, om dödsorsaken är Corona, så gör sjukhuset en större vinst.

Så låt oss nu leka med tanken.

CDC I USA säger alltså att det är 94% som inte borde haft Coronavirus som dödsorsak…

Var hamnar vi då?

Upp till dagens datum så har omkring 2,24 miljoner dött av Coronavirus. Och om vi nu även räknar med att USA:s nationella folkhälsomyndighet har lite fel, och lägger till 4%, samt förutsätter att det ser likadant ut i övriga världen, så vi kommer till en procent på 10% istället för 6%. Då skulle det innebära att den riktiga siffran för 14 månader med Corona är 224,000 dödsfall.

Här skall tilläggas att 224,000 dödsfall är en fruktansvärd tragedi, men det är fortfarande ingen anledning att stänga ner hela världen och fördärva livet för många.
Experter är också eniga om att siffran för dödsantal på grund av ner-stängning kommer att vara mycket högre än denna.

Då är vi tillbaks till den ständiga frågan… Är det rätt att stänga ner hela länder? Fördärva länders ekonomi? Fördärva livet för en stor del av befolkningen i massvis med länder?

Vanlig influensa dödar 450–500,000 ett normalt år. Ett dåligt år så kan det gå upp till 800,000. Och då stänger vi inte ner.

Vill en än gång säga…

En Annan Vinkel förnekar inte Coronavirusets existens, vi förnekar inte heller att det faktiskt finns folk som har dött AV detta virus.

Men:
Vi ifrågasätter; Om det skall kallas en pandemi?
Vi ifrågasätter; Om det är rätt att stänga ner allting?

 

Källa: https://www.cdc.gov/