Den stora frågan är; Vill DU ta ett vaccin som inte är tillräckligt testat, med den risk om eventuella biverkningar som ingen vet vad det kan vara. Nu vill jag inte under några omständigheter skrämma upp folk. Men det finns ingen som kan påstå att ett vaccin är tillräckligt testat efter bara ett par månader.

Ni som vill läsa mer om mina tankar kring detta kan kolla på min förra artikel här.

Men den stora frågan är, kommer det att vara frivilligt, eller kommer vi att bli tvingad till att ta detta vaccin?

Men kan man påtvinga vaccin till någon?
Det är väl inte möjligt?
Vi lever ju inte i en diktaturstat, eller?

Men vad många som inte vet att detta redan har gjorts i flertal länder.

www.Lakemedelsvarlden.se 21 nov 2019  gick det att läsa följande:

Från och med mars nästa år blir mässlingsvaccin obligatoriskt för tyska barn. Fler EU-länder väntas följa efter
 (nedan finner ni länk till artiklen)

Men det är inte bara Tyskland, Italien eller Frankrike som gjort samma sak och påbörjat med att tvinga föräldrar till att vaccinera sina barn?

Så här är det t.ex. i Italien.
2017 infördes krav på att föräldrar som vill skriva in sina barn i kommunala skolor måste uppvisa dokumentation på att barnet var vaccinerat mot en rad sjukdomar. Efter mycket klagomål sköt det upp, men bara för ett litet tag. Från och med mars 2019 så verkställdes denna lag.

I Frankrike.
På grund av att det fanns en växande skara skeptiker mot vaccinationer så tyckte helt enkelt den franska staten att detta skall vi ändra på.
Sedan 2018 är det ”frivilligt” att ta vaccin mot 11 sjukdommar.

Som jag sa, ”frivilligt”, men om du inte låter läkarna vaccinera ditt barn så gäller följande: Föräldrar som ignorerar i lagtvånget blir ålagda besöksförbud till både allmänna och privata vårdcentraler och skolor.

Så tillbaks till Covid19

Kommer vi bli påtvingad ett vaccin?

Risken är stor för detta. Vi skall veta att i många länder finns där lag som ger staten rätt att påtvinga ett vaccin om det skulle finnas en hälsorisk för landet. Men hur detta skulle genomföras med lag, för ett virus som har en dödlighet på långt under 1% vet jag inte.

Så vi är väl rätt så säkra på att i slutändan så kommer det vara vårt beslut, och det menar jag faktiskt. Men om det nu blir så att vi inte är tvungna att ta vaccinet så skulle det inte heller förvånar mig om lagar införs på följande saker.

Om inte vaccin har tagits:

  • Så får du inte gå på någon form av events
  • Du får inte flyga, säkert inte ta tåg eller buss heller
  • Vissa butiker kan förbjuda dig att komma in

Och detta är i min värld ett påtvingat vaccin.

En liten personlig notering:
Jag är absolut inte emot vaccin, och skulle inte ha något problem att stå först i kön, men då skall det vara ett testat vaccin som vi vet inte har några bi-effekter och veta att detta vaccin faktiskt skyddar oss, för en längre tid

 

Källor:

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/brak-kring-patvingad-masslingsvaccinationer-i-nagra-lander

https://www.lakemedelsvarlden.se/allt-fler-lander-infor-obligatoriskt-masslingsvaccin/#:~:text=Fr%C3%A5n%20och%20med%20mars%20n%C3%A4sta,%C3%A4nnu%20s%C3%A5%20l%C3%A4nge%20inte%20aktuellt.