Har du något du vill säga?
Vill du skriva en artikel som vi publicerad på En Annan Vinkel hemsida?

Alla artiklar kontrolleras av oss innan de publiceras.

Riktlinjer som måste följas:

  • Givetvis så måste din fakta stämma, skicka gärna med linkar till dina källor. Om du skriver om dina tanker eller åsikter så skall detta framgå klart och tydligt att det är DINA funderingar och åsikter.
  • Vi acepera inte hot eller förnedring av någon/något.
  • Vårdat språk i din artikel.
  • Du får skriva under pseudonym men när du laddar upp artiklen så måste du fylla i dinna rätta uppgifter, t.ex. vi retunerar mailet till dig för att få bekräftelse att det är DU som har skickat den.

KOM IHÅG
Vi på En Annan Vinkel avgör om din artikel skall publiceras.
Om den inte publiceras så kommer din artikel att skickas tillbaks till dig.

  • Max filstorlek: 64 MB.