Vi har ställt upp på detta i ett år nu!

  • Många av oss har inget jobb kvar
  • Många av oss har förlorat sin ekonomi
  • Många av oss mår både fysiskt och psykiskt dåligt av detta
  • Vi har förlorat i princip all yttrandefrihet
  • Nu hotas även vår kroppsliga frihet!

Covid 19 drabbar 70+ och multisjuka.
Enligt statistik från SCB (uppdaterad 14 feb – 21) så framgår det att 91,3% av alla avlidna i C19 är i åldern 70+
60% hade TVÅ eller fler ….sjukdomar.

101 personer är den totala dödssiffran gällande personer under 50 år!

Varför ska då alla som INTE är varken gamla eller multisjuka tvingas sätta sina liv, sin ekonomi, sin hälsa osv på spel?
Varför ska VI, som inte är rädda för Covid 19 förstöra våra liv …. för en sjukdom som just nu tycks ha en dödlighet på ca 0,03%
Om nu alla 232 dör, vilket kanske inte heller är så troligt!

Just nu
Smittade … 617,337
Personer med inga el milda symptom: 617,105
Personer med allvarliga el kritiska symptom : 232

0,03%

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/sweden/

Vi har nu ställt in allt, offrat allt under ett års tid … tack, men det räcker nu!
Vi anser att man ska följa THE GREAT BARRINGTON DECLERATION

Håller du med att man ska lyfta ALLA restriktioner nu, lägga fokus på att skydda dom i riskgrupp, men låta oss andra återgå till våra liv.

Läs och Skriv under här : https://gbdeclaration.org/great-barringtondeklarationen/

FEL:
01:57 Statistiken hämtades från Socialstyrelsen, inte SCB som logotypen säger.
https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistik-om-covid-19/statistik-relaterad-till-covid-19/

Musik: H.E.A.T – RISE
https://www.youtube.com/watch?v=DUhJC7oAds0
https://heat.lnk.to/Rise

Skriv gärna en kommentar, Gilla och DELA GÄRNA !!!