Först måste vi förklara att vi på En Annan Vinkel förnekar inte att Covid19 även kallat Corona Viruset existera, inte heller förnekar vi att folk dör och har dött av detta virus.

Vad vi däremot inte håller med om, är antalet som har dött av viruset, hur tester görs, ner-stängningar av diverse aktiviteter och företag (mest utomlands), och hur detta hanteras generellt av folk och myndigheter runt om i världen. Vi vet också att många har fått Covid19 på sin dödsattest som inte helt stämmer, trots detta så är det fortfarande ”bara” 0.01% som ”har dött av Covid19”

Så lite fakta.

I Sverige säger man att 5900 har dött av Covid19, detta gör att vi enligt WHO ligger på 11:e plats när det gäller antal döda per miljon invånare. Givetvis en fruktansvärd siffra, men inte värre än många andra saker. År 2019 dog det 88,899 människor, detta är det lägsta antalet sedan 1977.

De 4 största anledningarna som motsvarar 77% av alla dödsfall i Sverige (2019) är:
– Hjärta och kärlsjukdomar: 33569
– Tumörer: 23133
– Lungsjukdomar: 6085
– Psykiska sjukdomar: 5939

Vad vet vi idag.

Vi vet idag att det är främst äldre som dör. Medelåldern bland dem som har avlidit är 82,6 år enligt Socialstyrelsens siffror. För män är siffran 80 år, för kvinnor 85 år.

Men människor i denna ålder skall inte gå runt och vara livrädda säger Anna Mia Ekström, professor i global infektionsepidemiolog vid Karolinska Institutet, många över 80 år har redan överlevt Covid19.

Vidare fortsätter Anna Mia Ekström och säger, andra riskfaktorer är fetma, högt blodtryck och diabetes.

Men detta skall påpekas, enbart för att man befinner sig i någon av dessa grupper, så innebär det att man inte löper större risk att dö av Covid19. Men som vid alla biologiska fenomen är det inte svart-vitt, men man vet att risken ökar med antalet riskfaktorer.

Det intressant med denna kommentar, gör att vi är tillbaka till om det nu är Covid19 som man dör av eller man dör med. Det är en stor skillnad, för om man nu inte dör av Covid19 i sig själv, vad är det då vi håller på med…

Enligt vilkens persons logik, så skulle svaret vara klart. Skydda de som ligger i någon av de riskfaktorerna.

Så varför ökar då antal smittade igen?

Runt om i Europa så ökar nu antal smittade igen, behöver vi vara oroliga för detta. Nej och återigen NEJ. Antalet ökar av den enkla anledningen att vi testar många mer personer dagligen, vi vet också att detta test är långt ifrån helt tillförlitligt.

Detta säger Anna Mia Ekström om ökningen, och komihåg detta är inte en person som uttalar sig på Facebook, detta är en professor i global infektionsepidemiolog

Jag tror inte att det är så meningsfullt att fortsätta rapportera om antalet smittade, då mycket av ökningen vi ser nu i Europa beror på ökad testning framförallt i grupper med låg risk att bli sjuka.

Covid-19 är en liten del av globala dödsfall. I Sverige, men framförallt i fattiga länder, får andra hälsofrågor stå tillbaka för Covid19 just nu.

Vi måste göra allt för att se till att minska antalet dödsfall. Det gäller även andra vanligare och farligare sjukdomar och samtidigt komma ihåg att de allra flesta människor inte blir särskilt sjuka av Covid19.